นิเทศศาสตร์ราชภัฏเชียงใหม่

Tool (Mobile)


การใช้กล้อง Cannon 60D โหมด M (Manual)

VIDEO Photo&Edit DOColoring Cr. Pongsakorn Kunnika
Translate youtube video&moderator Cr. Jirawat Khadtha